Štamparija Inprint vrši usluge raznih grafičkih procesa trećim licima.

picture

UV lakiranje celog tabaka ili parcijalno. Sjaj i mat varijanta.

picture

Filmovanje do širine 356 mm, rezolucije do 3000 dpi. Filmovanje iz svih grafičkih programa i formata.

picture

Mašinska i kompjuterska numeracija. Numeracija karti, ulaznica, blokovske robe...

1 2 3