picture

Štampa i proizvodnja blokovske robe. Računi, memorandumi, otpremnice, koverti, vizit karte, fascikle, izrada pečata...

picture

Štampa i proizvodnja kompjuterskih obrazaca. Računi, otpremnice, memorandumi, Pin koverti, koverti LD-a, karte. Samokopirajući NCR, ofset...

picture

Dizajn i postavka internet prezentacija. Prezentacije na CD-u.

picture

Štampa na kartonu i priprema za blister ambalažu.

1 2 3